Nazwa oraz adres siedziby instytucji szkoleniowej:

Centrum Doskonalenia Masażu
Park Jordana Al.3 Maja 11a
30-062 Kraków


Miejsce szkoleń Kraków, Wrocław, Warszawa , Katowice, Białystok

Szkolenia indywidualne Kraków, Wrocław

Możliwość dojazdu na terenie całego kraju
Kontakt:
Nr telefonu: 501 027 884
Adresy e-mail: cdm.kursymasazu@gmail.com
cdm@szkolamasazu.com

Park Jordana - Kraków

Numery identyfikacyjne firmy

Numer NIP 542 300 38 24
Numer REGON 122759288


Nazwa banku i numer rachunku bankowego:

ALIOR BANK SA 60 2490 0005 0000 4000 8739 8968


Rodzaj instytucji oraz forma organizacyjno-prawna

Osoba fizyczna - sektor prywatny


Obszar prowadzonej działalności gospodarczej

Teren całego kraju

Nowa wiadomość