Szkoła Masażu CDM w Social Media: 

Kontakt

Nazwa oraz adres siedziby instytucji szkoleniowej

Centrum Doskonalenia Masażu
Park Jordana Al.3 Maja 11a
30-062 Kraków

Miejsce szkoleń Kraków, Wrocław, Warszawa , Katowice, Białystok

Szkolenia indywidualne Kraków, Wrocław

Możliwość dojazdu na terenie całego kraju

Kontakt:

Nr telefonu: 501 027 884
Adresy e-mail: cdm.kursymasazu@gmail.com / cdm@szkolamasazu.com

 

Numery identyfikacyjne firmy

Numer NIP: 542 300 38 24
Numer REGON: 122759288

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:

ALIOR BANK SA 60 2490 0005 0000 4000 8739 8968

Rodzaj instytucji oraz forma organizacyjno-prawna

Osoba fizyczna – sektor prywatny

Obszar prowadzonej działalności gospodarczej

Teren całego kraju

12 + 8 =