Centrum Sztuki masażu

501 027 884

centrumsztukimasazu@gmail.com

Kurs masażu dla osób bezrobotnych

Bezpłatne kursy dla osób bezrobotnych

Chcesz pracować z pasją? Zacznij przygodę z masażem. Na naszych kursach w miłej atmosferze zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą Ci zostać masażystą. Prowadzimy kursy dla osób bezrobotnych, a także korzystających ze wsparcia Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz innych instytucji. Na zajęcia zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Po ukończeniu szkolenia każdy kursant otrzymuje odpowiednie zaświadczenia. Zacznij nowy rozdział w karierze razem z nami!

Kursy dla bezrobotnych. Pracuj jako masażysta!

Jesteśmy profesjonalnym ośrodkiem edukacyjnym. Ofertę naszych kursów kierujemy nie tylko do obecnych masażystów, ale również do osób, które chcą się przekwalifikować lub dopiero rozpoczynają przygodę na rynku pracy. Dlatego wśród naszych kursów znajdziesz propozycje darmowych szkoleń, które są przeznaczone dla określonych grup osób.

Kurs masażu finansowany przez Urząd Pracy

Współpracujemy z Urzędami Pracy. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu bezpłatne kursy dla bezrobotnych w różnym zakresie. Są to zarówno szkolenia podstawowe, takie jak kurs masażu klasycznego, jak i kurs masażu I i II stopnia, pozwalające na doskonalenie umiejętności. Kwalifikacje zdobyte podczas szkoleń są poszukiwane przez pracodawców. Dzięki odbyciu kursu w renomowanym ośrodku dużo łatwiej jest znaleźć pracę w zawodzie masażysty, rehabilitanta czy w gabinetach kosmetycznych i ośrodkach spa.

Kurs masażu dla osób niepełnosprawnych

Osoby z niektórymi rodzajami niepełnosprawności świetnie odnajdują się w pracy masażysty i konkurują zawodowo na równi z osobami w pełni sprawnymi. Może ten zawód jest także dla Ciebie? Nasz ośrodek współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w zakresie świadczenia usług edukacyjno-szkoleniowych. Uczymy masażu w różnych technikach. Nasz szkolenia odbywają w wielu miastach w Polsce. Szczegółowy plan znajdziesz w harmonogramie kursów. Możesz też skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo, a udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

Ile kosztuje kurs masażu?

Na co dzień prowadzimy zajęcia odpłatne, jednak po spełnieniu odpowiednich warunków koszt kursu może zostać w pełni sfinansowany przez odpowiednie instytucje, działające na terenie całego kraju. Jak skorzystać z dofinansowania urzędu pracy? Przygotowaliśmy dla Państwa kilka wskazówek, dzięki którym wejście na rynek pracy będzie łatwiejsze.

Finansowanie kursu przez Urząd Pracy

Finansowanie przez Urzędy Pracy szkoleń (które odbywają się w formie kursów) ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i innych uprawnionych osób poszukujących pracy w celu zwiększenia ich szansy na podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcia przez nie działalności gospodarczej.

Szkolenia finansowane przez Urzędy Pracy skierowane są do:

1.osób bez pracy,

2.osób niepełnosprawnych zarejestrowane jako poszukujące pracy (niepozostające w zatrudnieniu),

3.innych osób poszukujących pracy, np. będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, osób pow. 45 lat pracy.

Podstawowe formy organizacji szkoleń

1. Szkolenia grupowe – organizowane zgodnie z planem szkoleń dla bezrobotnych i innych osób uprawnionych;

2. Szkolenia indywidualne – organizowane dla pojedynczych osób na ich wniosek, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia.

Podstawowe formy organizacji szkoleń

1. Szkolenia grupowe – organizowane zgodnie z planem szkoleń dla bezrobotnych i innych osób uprawnionych;

2. Szkolenia indywidualne – organizowane dla pojedynczych osób na ich wniosek, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia.

Podstawa prawna: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193)

Procedura ubiegania się o finansowanie szkoleń przez Urząd Pracy

1. Osoba ubiegająca się o finansowe wsparcie z Urzędu Pracy musi posiadać status bezrobotnego.

2. Złożyć odpowiedni wniosek (patrz poniżej) stosowny do swojej osoby:

Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę niepełnosprawną poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu.

Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.

Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez pracownika oraz osobę wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat lub powyżej.

W treści wniosku należy:

– wskazać nazwę szkolenia (kursu),

– podać informacje o Wnioskodawcy (będącej osobą bezrobotną),

– uzasadnić celowość odbycia wskazanego szkolenia,

Ważne !!! Dodatkowo do wniosku wskazane jest, aby dołączyć:

1. Jeden z dwóch wymienionych poniżej załączników (zwiększają szanse pozytywnego rozpatrzenia wniosku):

Załącznik nr 1. Uzasadnienie celowości szkolenia – uprawdopodobnienie zatrudnienia (załączamy go wówczas gdy mamy po kursie możliwość zatrudnienia przez pracodawcę).

Załącznik nr 2. Uzasadnienie celowości szkolenia – oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia (jeżeli po ukończeniu szkolenia planujemy podjęcia działalności gospodarczej).

2. Informację o wskazanym szkoleniu, uwzględniającą:

nazwę i termin szkolenia,

nazwę i adres wskazanej instytucji szkoleniowej posiadającej wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy,

koszt szkolenia,

inne istotne informacje o wskazanym szkoleniu.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy. Jego rozpatrzenie może trwać maksymalnie 30 dni (w tym czasie jest opiniowany przez doradcę zawodowego oraz specjalistę ds. rozwoju zawodowego, a ostateczną wiążącą decyzję podejmuje dyrektor odpowiedniej jednostki).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca (bezrobotny) kierowany jest na kurs.

Kliknij i oceń