Szkoła Masażu CDM w Social Media: 

Kursy

Kurs masażu tkanek głębokich

OPIS SZKOLENIA 

Atutami naszego szkolenia, wyróżniającymi je spośród pozostałych dostępnych w Polsce, są zindywidualizowane podejście do każdego kursanta oraz wyjątkowo szeroki zakres prezentowanych technik, od podstawowych po mało znane, bardziej zaawansowne techniki. W rezultacie każdy znajdzie coś dla siebie.

Masaż tkanek głębokich jest jedną z metod terapeutycznych, która ostatnimi czasy zdobyła sobie popularność i uznanie. Z badania opinii publicznej (Consumer Reports 2004) określającego korzyści płynące z zastosowania różnych metod terapeutyczno-leczniczych wynika, że wśród 34 tys. respondentów za najbardziej skuteczny w leczeniu bólu krzyża i szyi uznano masaż tkanek głębokich (spośród takich metod jak m.in. chiropraktyka, fizjoterapia, ćwiczenia, leki, akupunktura). Jednym z czynników zwiększających popularność i przewagę masażu głębokiego nad np. „twardą” terapią manualną jest fakt, że zazwyczaj zmiany miękkotkankowe występują pierwotnie względem zmian stawowych, zatem „miękką” terapią manualną (inne określenie masażu tkanek głębokich) można oddziaływać terapeutycznie na tkanki zanim dojdzie do nasilenia objawów.

– Masaż polega na wyspecjalizowanym oddziaływaniu na konkretne struktury mięśnio-powięzi z wykorzystaniem specyficznych narzędzi, takich jak łokcie czy pięści, odpowiednich pozycji ułożeniowych oraz strategii działania ukierunkowanych na likwidację ściśle określonych problemów klinicznych.

Metoda ta jest zatem “kluczem” otwierającym przestrzeń do pracy w wymiarze strukturalnym, pozwala bowiem wpływać na struktury nerwowo – mięśniowo – powięziowe i w konsekwencji usprawniać ich fizjologiczne funkcje.

Zalety masażu tkanek głębokich 

Korzyści wynikające ze stosowania terapii są bardzo istotne. Masaż tkanek głębokich powoduje wydłużenie i rozluźnienie tkanek, a więc z jednej strony ich „uwolnienie” od patologicznego stanu, a z drugiej strony przywrócenie do prawidłowego stanu. W efekcie tych działań dochodzi do zmniejszenia odczuć bólowych, przywrócenia lepszej postawy, zakresu i płynności ruchu. Stosowanie masażu tkanek głębokich pozwala wykorzystać potencjał istniejący w obrębie tej formy terapii, wzbogacając narzędzia terapeutycznego oddziaływania masażysty czy fizjoterapeuty, poprawiając mechanikę ciała i ergonomię pracy, rozwijając kreatywne i zindywidualizowane podejście do każdego pacjenta/klienta z wykorzystaniem różnorodnych technik, narzędzi i pozycji ułożeniowych. Podczas szkolenia kursant: 

• Zwiększa skuteczność swojej pracy terapeutycznej poprzez poprawę jakości swojego dotyku
• Poprawia rozpoznawnie i rozumienie informacji płynących z ciała pacjenta/klienta do swoich dłoni
• Poszerza zakres stosowanych metod i technik wzbogacających praktykę terapeutyczną
• Uczy się prawidłowej mechaniki własnego ciała, aby chronić już nadwyrężone obszary (kciuki, kręgosłup) lub zapobiegać urazom w przyszłości
• Otwiera się na nowe sposoby pracy z pacjentem/klientem unikając sztampowego, schematycznego podejścia

Instruktorem prowadzącym szkolenie jest Łukasz Olszewski

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMUJE MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie nastawione na wiedzę praktyczną, podpartą solidną teorią zadowoli każdego kursanta.
Na kursie poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

I. Omówienie wybranych zagadnień teoretycznych:
• Charakterystyka masażu głębokiego.
• Wskazania.
• Efekty masażu.

II. Pozostałe zagadnienia teoretyczne w praktyce:
• Podstawy anatomii palpacyjnej.
• Obszary wymagające szczególnej ostrożności.
• Narzędzia pracy terapeuty.
• Właściwa mechanika ciała terapeuty.
• Pozycje ułożeniowe.
• Elementy diagnostyki.

III. Techniki masażu tkanek głębokich w praktyce:
• Strategie i możliwości wykorzystania poszczególnych narzędzi w zależności od założonego celu i potrzeby.
IV. Teoria w praktyce doświadczalnej:
• Obrazowe przedstawienie niektórych zagadnień.
• Praktyczne wskazówki.

V. Praktyczne zastosowanie masażu głębokiego:
• Opracowanie poszczególnych obszarów ciała za pomocą poznanych technik.
• Przykłady strategii w wybranych jednostkach chorobowych.
• Masaż głęboki w połączeniu z innymi metodami terapeutycznymi.

CZAS ORAZ CENA SZKOLENIA 

Szkolenie to ma bardzo rozbudowaną formę, która pozwoli na dokładne nauczenie się oraz zapamiętanie wszystkich technik.

Czas trwania szkolenia I dzień ( 16:30:20:30) II dzień (9:30 – 18:30) III dzień ( 9:30 – 18:30)

Cena za szkolenie 750 zł 

W cenę szkolenia wliczony jest ciełpły obiad

DOKUMENTY ORAZ MOŻLIWOŚCI PO KURSIE 

Po szkoleniu każdy absolwent:

●Zdobywa umiejętności oraz kwalifikacje do wykonywania masażu
●Ma możliwość otworzenia własnej praktyki (działalność gospodarcza)
●Zwiększa swoje szanse podcczas ubiegania się o pracę w ośrodkach SPA, gabinetach masażu, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych, hotelach, ośrodkach narciarskich, sanatoriach
●Dzięki zdobytej na szkoleniu wiedzy posiada szersze możliwości pomocy rodzinie oraz przyjaciołom, np. w przypadku bólów mięśni grzbietu

Po zakończeniu każdego kursu absolwenci otrzymają następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie ukończenia kursu – wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

DYPLOM 

CERTYFIKAT

Oferta Kursów