Centrum Sztuki masażu

501 027 884

centrumsztukimasazu@gmail.com

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe (MPPS; ang. Trigger Points – TrP) są to niewielkie obszary o szczególnej tkliwości dotykowej występujące na przebiegu napiętych włókien mięśniowych oraz mogące dawać objawy bólu przeniesionego. Oprócz bólu MPPS powodują również osłabienie siły, ograniczenie zakresu ruchu oraz sztywność mięśnia, a oprócz tego nadmierne napięcie innych mięśni i zmniejszoną tolerancję wysiłkową. Dodatkowo występować mogą objawy ze strony autonomicznego układu nerwowego np. nadmierna potliwość, „gęsia skórka”, nieżyt nosa.

Niestety zespół bólu mięśniowo-powięziowego (ZBMP), który związany jest z występowaniem mięśniowo-powięziowych punktów spustowych w wielu przypadkach schorzeń narządu ruchu często pozostaje nierozpoznany i nieleczony (Bennett 2007). Pierwsze wzmianki o stanie, który dziś określamy jako ZBMP pojawiły się już w XVI wieku, a dziś szacuje się, że aż u 95% osób cierpiących z powodu bólu można znaleźć komponentę mięśniowo-powięziową (Gerwin).
Tym istotniejsza wydaje się być w dzisiejszych czasach umiejętność diagnozowania, wyszukiwania i leczenia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych.

MPPS mogą powstawać lub być aktywowane poprzez wiele różnych czynników, np.: napięcie emocjonalne, choroba zwyrodnieniowa stawów, przeciążenia, nieprawidłowa postawa, urazy, choroby organiczne, niedobory żywieniowe, powtarzające się mikrourazy, wady wrodzone, zaburzenia metaboliczne, siedzący styl życia, nieprawidłowe nawyki, radikulopatia itp.

Terapia punktów spustowych jest niezwykle skutecznym i istotnym elementem manualnej terapii tkanek miękkich. Z powodzeniem może być włączona w przebieg innych metod terapeutycznych w celu podniesienia efektywności zabiegu. Do najpopularniejszych technik opracowywania MPPS należą m.in. ucisk przerywany oraz ischemiczny, masaż poprzeczny, relaksacja poizometryczna oraz „spray and stretch”. Sama terapia polega na zidentyfikowaniu obszarów wywołujących dolegliwości, odnalezienie kluczowych punktów spustowych, a następnie zastosowanie wybranych technik w celu uwolnienia bólu mięśniowo-powięziowego oraz występujących ograniczeń.

Kurs terapii MPPS pozwala zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego wyszukiwania oraz leczenia MPPS za pomocą różnorodnych technik.
Kwalifikacje te zwiększają skuteczność pracy z tkankami miękkimi i doskonale komponują się z innymi metodami terapii manualnej.

Nacisk położony jest na zrozumienie procesów tworzenia się MPPS oraz umiejętność ich lokalizacji, a następnie praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy poparte świadomością celowości wykonywanych technik. Dzięki temu terapeuta zyskuje pewność działania i tym samym podnosi skuteczność swojej pracy.

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMUJE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie nastawione na wiedzę praktyczną, podpartą solidną teorią zadowoli każdego kursanta.
Na kursie poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

I. Omówienie wybranych zagadnień teoretycznych:
1. Charakterystyka mięśniowo-powięziowych punktów spustowych (MPPS).
2. Etiologia MPPS.
3. Klasyfikacja MPPS.
4. Czynniki wpływające na powstawanie/utrzymywanie MPPS.
5. Omówienie sposobów leczenia MPPS.

II. Pozostałe zagadnienia teoretyczne w praktyce:
1. Podstawy anatomii palpacyjnej.
2. Wyszukiwanie MPPS..
3. Właściwa mechanika ciała terapeuty.
4. Elementy diagnostyki.

III. Techniki terapii MPPS w praktyce:
1. Ucisk ischemiczny.
2. Ucisk przerywany.
3. Wybrane techniki masażu głębokiego.
4. Poizometryczna relaksacja.
5. Spray and stretch.

IV. Praktyczne zastosowanie terapii MPPS:
1. Opracowanie poszczególnych obszarów ciała za pomocą poznanych technik.
2. Zaznajomienie z najczęściej występującymi MPPS.
3. Terapia MPPS w połączeniu z innymi metodami terapeutycznymi.

CZAS ORAZ CENA SZKOLENIA

Szkolenie to ma bardzo rozbudowaną formę, która pozwoli na dokładne nauczenie się oraz zapamiętanie wszystkich technik.

Czas trwania szkolenia to 2 pełne dni szkoleniowe w godzinach od 9:30 – 17:30

Cena szkolenia: 650zł (brutto) 

W cenę szkolenia wliczony jest ciepły obiad 

DOKUMENTY ORAZ MOŻLIWOŚCI PO KURSIE

Po szkoleniu każdy absolwent:

●Zdobywa umiejętności oraz kwalifikacje do wykonywania masażu
●Ma możliwość otworzenia własnej praktyki (działalność gospodarcza)
●Zwiększa swoje szanse podcczas ubiegania się o pracę w ośrodkach SPA, gabinetach masażu, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych, hotelach, ośrodkach narciarskich, sanatoriach
●Dzięki zdobytej na szkoleniu wiedzy posiada szersze możliwości pomocy rodzinie oraz przyjaciołom, np. w przypadku bólów mięśni grzbietu

Po zakończeniu każdego kursu absolwenci otrzymają następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie ukończenia kursu – wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

DYPLOM W JĘZYKU ANGIELSKIM 

CERTYFIKAT 

Oferta Kursów

Kliknij i oceń